Tuesday, April 28, 2015

പരിശുദ്ധ മദ്ബഹ

      ഒരു വീടോ കെട്ടിടമോ പണിയുന്നതു പോലെയാണോ പള്ളി രൂപകല്‍പന ചെയ്യേണ്ടത്‌? ഒരു വീടാണെങ്കില്‍ കുടുംബനാഥനും എഞ്ചിനീയറും കൂടി ഒരു പ്ലാന്‍ വരച്ചാല്‍ മതി. എന്നാല്‍ പള്ളി പണിയുന്നത്‌ മനുഷ്യ കരങ്ങളും അതിന്റെ പ്ലാന്‍ രൂപകല്‍പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌ ദൈവവുമാണ്‌. നസ്രായ പാരമ്പര്യത്തില്‍ പള്ളി രൂപകല്‍പന ചെയ്യുന്നത്‌ സഭയാണ്‌. മാതൃസഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രവും ചൈതന്യവും പാരമ്പര്യവുമാണ്‌ പള്ളി നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ദര്‍ശിക്കേണ്ടത്‌. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നാണ്‌ നസ്രാണികള്‍ക്ക്‌ ഈ ചൈതന്യം ലഭിച്ചത്‌.ഇസ്രായേലിന്റെ ആരാധനാ സംവിധാനം കേവലം മാനുഷിക ചിന്തയില്‍ ഉദിച്ചതല്ല. സീനായ്‌ മലയില്‍ മോശയെ വിളിച്ച്‌ മേഘത്തിനുള്ളില്‍ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്‌ പ്രകാരമാണ്‌ മോശ കൂടാരം സംവിധാനം ചെയ്തത്‌.(ഹെബ്രാഃ:8-1-5) പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലായ സഭയില്‍ ഓരോ വ്യക്തി സഭയുടെയും ചൈതന്ന്യത്തിലാണ്‌ പള്ളികള്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടത്‌. പരിശുദ്ധിയെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യാത്മകതയാണ്‌ പൗരസ്ത്യ ആരാധനാക്രമത്തിന്റെ അനന്യത. പള്ളിയിലെ അതി വിശുദ്ധ സ്ഥലമായ മദ്ബഹയെക്കുറിച്ച്‌ അല്‍പം ധ്യാനിക്കാം.
     
     പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി ആരാധനാക്രമ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്‌ പള്ളിയ്ക്ക്‌, ഹൈക്കല(സമൂഹ വേദി), കെസ്ത്രോമ (ഗായകവേദി), മദ്ബഹ (ബലിവേദി), എന്നീ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്‌. കെസ്ത്രോമ ഹൈക്കലയില്‍ നിന്ന് ഒരു പടിയും മദ്ബഹ ഹൈക്കലയില്‍ നിന്ന് മൂന്നു പടിയും ഉയര്‍ന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മദ്ബഹയുടെ തറനിരപ്പ്‌ ഉയര്‍ത്തിപ്പണിയുന്നതിനു ആനുപാതികമായി മേല്‍ക്കൂരയും ഉയര്‍ത്തിപ്പണിയുന്ന പുരാതന രീതി മാര്‍ത്തോമ്മാ നസ്രാണികളുടെ തനതായ പാരമ്പര്യമാണ്‌.


      "ദബഹ്‌" എന്ന സുറിയാനി ധാതുവില്‍ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പദമാണ്‌ മദ്ബഹ. ഈ പദത്തിനു "ബലികഴിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം","വിശുദ്ധ സ്ഥലം" എന്നൊക്കെയാണ്‌ അര്‍ത്ഥം. അതായത്‌ സുറിയാനി ഭാഷയില്‍ മദ്ബഹ എന്ന വാക്കിനു ബലിപീഠം എന്നൊരു അര്‍ത്ഥം കൂടിയുണ്ട്‌. മദ്ബഹ അഥവാ ബലിപീഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനു "കങ്കേ" എന്ന പദമാണ്‌ ആരാധനാക്രമഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ കാണുന്നത്‌. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ മദ്ബഹ എന്നതുകൊണ്ട്‌ ബലിയര്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന പീഠം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം എന്നും അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നു.
ബലിപീഠത്തിനു ത്രോണോസ്‌. ജീവന്റെ മേശ, കര്‍ത്താവിന്റെ കബറിടം എന്നൊക്കെ അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌.

      സീറോ മലബാര്‍ സഭയിലെ പള്ളി സംവിധാനം ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ്‌. അതായത്‌ ദൈനം ദിന ജീവിത മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നും ആരാധനയ്ക്കായ്‌ എത്തുന്ന വിശ്വാസി മോണ്ഡളത്തിലൂടെ ഹൈക്കലയിലേയ്ക്കും അവിടെ നിന്ന് കെസ്ത്രോമ വഴി മദ്ബഹയിലേയ്ക്കും (കങ്കേ) മദ്ബഹയില്‍ നിന്നും ത്രോണോസിലേയ്ക്കും ത്രോണോസില്‍ നിന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയില്‍ മിശിഹാ തമ്പുരാന്‍ പരമയാഗം തുടരുന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കും ഉയര്‍ത്തപ്പെടുന്നു.

      ആരാധനയ്ക്കായി പ്രതിഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്‌ മദ്ബഹ. സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്‌ മദ്ബഹ. കൂദാശാകര്‍മ്മം വഴി വിശുദ്ധീകരിച്ച്‌ വേര്‍തിരിക്കപ്പെടുന്ന മദ്ബഹ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ വാസ സ്ഥലമാണ്‌. ക്രോവേന്മാര്‍ നിരന്തരം വലം വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമെന്നാണ്‌ മദ്ബഹയെ സുറിയാനി സഭാപിതാക്കന്മാര്‍ വിളിയ്ക്കുക. അതി വിശുദ്ധ സ്ഥലമായതിനാലാണ്‌ മദ്ബഹയെ വിരിയിട്ട്‌ മറയ്ക്കുന്നത്‌. അതിവിശുദ്ധസ്ഥലമായതിനാലാണ്‌ "ബേസ്ക്കുദിശാ" എന്ന പേരിലും മദ്ബഹ അറിയപ്പെടുന്നത്‌.
മദ്ബഹയുടെ കിഴക്കേ ഭിത്തിയില്‍ മാര്‍ സ്ലീവാ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. കിഴക്കേ ഭിത്തിയോട്‌ ചേര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന പീഠമാണ്‌ ബലിപീഠം അഥവാ ത്രോണോസ്‌. ഓര്‍ശലേം ദൈവാലയത്തിലെ അതി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ്‌ മദ്ബഹയ്ക്കുള്ളത്‌. വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പ്രത്യേകം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മദ്ബഹയില്‍ ദൈവമഹത്വം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു.


      പുതിയ സീനായ്‌ മലയാണ്‌ മദ്ബഹ. സീനായ്‌ മലയില്‍ ദൈവം മോശയോട്‌ മുഖാമുഖം സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ന്യായപ്രമാണങ്ങള്‍ വാങ്ങി.(പുറപ്പാട്‌ 19/16-25). ജനം മലയെ സ്പര്‍ശിക്കാതെ അകന്നു മാറി നിന്നു. ഇടിയും മിന്നലും ധൂമപടലവും വിസ്മയമാം വിധം മലയില്‍ ദൃശ്യമായി. സഭയില്‍ പുരോഹിതനും ശുശ്രൂഷകരും മദബഹയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നു. ജനം താഴെ ഹൈക്കലയിലും. ധൂപക്കുറ്റിയിലെ സുഗന്ധ ധൂമവും വിളക്കുകളിലെ പ്രകാശവും നിറഞ്ഞ മദ്ബഹ പുതിയ നിയമത്തിലെ സീനായ്‌ മലയാണ്‌. അവിടെ കുര്‍ബാന അര്‍പ്പിക്കുന്ന പട്ടക്കാരന്‍ ദൈവവുമായി മുഖാമുഖം സംസാരിക്കുകയാണ്‌.

       പറുദീസായുടെ പ്രതീകമാണ്‌ മദ്ബഹ. പറുദീസാ കിഴക്കായിരുന്നതുപോലെ (സൃഷ്ടി:2/8) മദ്ബഹയും കിഴക്കാണ്‌. പറുദീസയില്‍ ജീവന്റെ വൃക്ഷം ഉള്ളതുപോലെ മദ്ബഹയില്‍ മാര്‍ സ്ലീവാ ഉണ്ട്‌. വിജയിക്കുന്നവനു ഭക്ഷിക്കാന്‍ പറുദീസായുടെ നടുവില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കൊടുക്കുന്നു.(വെളിപാട്‌2: 7). മദ്ബഹയില്‍ നിന്ന് ജീവ വൃക്ഷഫലമായ മിശിഹായുടെ തിരുശരീര രക്തങ്ങള്‍ നല്‍കപ്പെടുന്നു.

      കെസ്ത്രോമയില്‍ നിന്ന് മൂന്നു പടികള്‍ ഉയര്‍ന്നാണ്‌ മദ്ബഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌. അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത്‌ പ്രവേശിക്കുന്നത്‌ ഈ മൂന്നു പടികളിലൂടെയാണ്‌. വലതുകാല്‍ വച്ച്‌ ഒന്നാമത്തെ പടിയില്‍ കയറുന്നു. അങ്ങിനെ മൂന്നാമത്തെ പടിയാകുമ്പോള്‍ വീണ്ടും വലതുകാല്‍ ആദ്യം വയ്ക്കുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ വലതുകാല്‍ ആദ്യം വച്ചു കയറുക പൗരസ്ത്യ ദേശങ്ങളിലെ ഒരു പൊതു പാരമ്പര്യമാണല്ലോ.
ഇപ്രകാരം വിശുദ്ധ സ്ലീവായും ബേസ്ഗസാകളും ബലിപീഠവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മദ്ബഹാ മൂന്നു പടികളിന്മേല്‍ ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നു. കെസ്ത്രോമയ്ക്കും മദ്ബഹയ്ക്കും മധ്യേ മദ്ബഹാ വിരി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു.

      അതിവിസുദ്ധമായ സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ്‌ മദ്ബഹ, വിരി ഇട്ട്‌ മറച്ചിരിക്കുന്നത്‌. "തിരശീല", "മറ" എന്നീ പേരുകളിലും മദ്ബഹാ വിരി അറിയപ്പെടുന്നു. ആകാശവിതാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടും ഭൗമിക ഓര്‍ശ്ലേമിനെ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ഓര്‍ശ്ലേമുമായി വേര്‍തിരിക്കുന്ന ഇടമായും മദ്ബഹ വിരിയെ സുറിയാനി പിതാക്കന്മാര്‍ കാണുന്നു. ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യാത്മകതയുടെ പ്രതീകമാണിത്‌. കൂടാതെ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ അസ്തിത്വത്തെയും അദൃശ്യാവസ്ഥയേയും വിരി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ക്രോവേന്മാരും സ്രാപ്പേ ണ്മാരും പറന്നു നടക്കുന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗീയ കൃപാസന്നമായ മദ്ബഹയുടെ പരിശുദ്ധിയേയും ബഹുമാന്യതയേയും വിരി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ വി.കുര്‍ബാന ഒരു മഹാ രഹസ്യമാണെന്നും വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകളില്‍ കൂടിയേ അത്‌ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും മദ്ബഹാ വിരി ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. നമുക്ക്‌ ദൈവ സന്നിധിയിലേയ്ക്കുള്ള സാമിപ്യം അനുവദിക്കുന്ന വാതിലിന്റെ (യോഹ:10:7) പ്രതീകമാണ്‌ വിരി. ഈ വിശുദ്ധ വാതിലിലൂടെയാണ്‌ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ രഹസ്യങ്ങള്‍ നമുക്ക്‌ വെളിപ്പെടുക.

      പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യത്തില്‍ പട്ടക്കാരുടെയോ മേല്‍പ്പട്ടക്കാരുടെയോ സാന്നിധ്യത്തില്‍ മാത്രമേ മദ്ബഹ വിരി തുറക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങിനെ തുറക്കുമ്പോള്‍ മദ്ബഹയില്‍ തിരികള്‍ തെളിയിക്കുകയും ധൂപം അര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മേല്‍പ്പട്ടക്കാരും പട്ടക്കാരും മ്ശംശാനമാരും മാത്രമേ മദ്ബഹയില്‍ പ്രവേശിക്കാറുള്ളൂ. ഉപവസിച്ച്‌ ഒരുങ്ങാതെ മദ്ബഹയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന രീതി പൗരസ്ത്യസഭകളിലെ പട്ടക്കാര്‍ക്കില്ല.

      ഇതാണ്‌ പാരമ്പര്യം. ഇതാണ്‌ പൊതുവായ ചൈതന്യം. ഇപ്രകാരമാണ്‌ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലമായ മദ്ബഹയെ പൗരസ്ത്യ സഭകള്‍ കാണുന്നത്‌. എന്നാല്‍ പൗരസ്ത്യ സഭയെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന സീറൊ മലബാര്‍ സഭയിലോ? മിക്ക പള്ളികളിലും മദ്ബഹയും ഹൈക്കലയും തമ്മില്‍ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. മദ്ബഹവിരി പലയിടത്തും ഇല്ല. ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ആര്‍ക്കും എപ്പോഴും കേറി നടക്കാവുന്ന സ്ഥലമായി സീറോ മലബാര്‍ സഭയിലെ മദ്ബഹകള്‍ മാറി. ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ മദ്ബഹയ്ക്ക്‌ മൂന്നു പടികള്‍ ഇല്ല. ഉള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ വികാരിയച്ചന്മാര്‍ മാറി വരുമ്പോള്‍ തല്ലിപ്പൊളിക്കുന്നു. മദ്ബഹാ വിരിയും ചിലയിടങ്ങളില്‍ എടുത്തുമാറ്റുന അച്ചന്മാരും ഉണ്ട്‌. ചിലര്‍ക്ക്‌ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രതീകമായ മദ്ബഹയില്‍ ക്രൂശിതനായ കര്‍ത്താവിന്റെ രൂപം വച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഉറക്കം വരില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും എന്തു സാഹസം കാണിക്കാനും ചിലര്‍ തയ്യാറാണ്‌. മറ്റ്‌ ചിലര്‍ക്ക്‌ ബലിപീഠം വെറുമൊരു മേശയാണ്‌. പൂ വയ്ക്കാനും കാ വയ്ക്കാനും ആര്‍ക്കും എപ്പോഴും കയറി ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമല്ല മദ്ബഹ.

      ക്രോവേ മാലാഖമാര്‍ പറന്നു നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്‌ മദ്ബഹാ എന്നും പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ വാസ സ്ഥലമാണ്‌ അതെന്നും നമ്മുടെ സഭാമക്കള്‍ക്ക്‌ എന്നു ബോധ്യം വരും? ഏറ്റവും അതിശയം തോന്നുന്നത്‌ ഇങ്ങിനെയൊക്കെ കണ്മുന്നില്‍ നടന്നിട്ടും അത്‌ കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ ഉറക്കം നടിയ്ക്കുന്ന നേതൃത്വ ശുശ്രൂഷയിലുള്ളവരെ കാണുമ്പോഴാണ്‌. നേതൃത്വ ശുശ്രൂഷ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയും കൂടിയാണ്‌. തെറ്റ്‌ തെറ്റാണെന്ന് പറയാനും തെറ്റ്‌ ചെയ്യുന്നവരെ തിരുത്താനുമുള്ള ആര്‍ജ്ജവത്വമാണ്‌ നേതൃത്വ ശുശ്രൂഷയിലുള്ളവര്‍ക്ക്‌ ഉണ്ടാകേണ്ടത്‌. അങ്ങിനെയൊരു കാലം ഏതെങ്കിലും വിദൂര ഭാവിയില്‍ വരുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം.

ഈശോയില്‍ സ്നേഹപൂര്‍വ്വം,
ജയിംസച്ചന്‍ ചവറപ്പുഴ


Friday, January 3, 2014

ചില നീതി നിഷേധങ്ങൾ

          ഒരു നാണയത്തിന്‍റെ രണ്ട്  വശങ്ങൾ പോലെയാണ്   അവകാശവും കടമയും. ഒന്ന് ഒന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കടമയില്ലെങ്കിൽ  അവകാശമില്ല. കടമ മറക്കൽ അവകാശ ലംഘനമാണ്. ഒരു സീറോ മലബാർ പുരോഹിതൻ  എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്‍റെ കടമ മറക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിന്‍റെയർത്ഥം സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും താൻ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ അവകാശങ്ങളും നീതിയും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. കടമകൾ ചെയ്യമ്പോൾ അതിന്‍റെ ഫലമായി അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അവകാശ ലംഘനം നീതികേടായിട്ടാണ്  സഭയും സമൂഹവും കരുതുന്നത്. അതായത് കടമ ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് നീതി നിഷേധമാണ്. "താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന നീതി, അത് നിഷേധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്" എന്ന ചൊല്ല് പ്രശസ്തമാണല്ലോ. ഇന്ന് ലഭിക്കേണ്ട നീതി നാളെ ലഭിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല; അത് അവകാശം തടസ്സപ്പെടുത്തലാണ്: ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കടമ നാളെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല; അത് അവകാശം നല്കാതിരിക്കലാണ്; നീതി നിഷേധിക്കലാണ്. കടമ മറക്കലിലൂടെയുള്ള  നീതി നിഷേധത്തിന്‍റെ ചില നേർ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
                                   പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ മാർത്തോമ്മാ നസ്രാണി സഭയുടെ തലവ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍റെയും മെത്രാപ്പോലിത്തായും കവാടവും” (Metropolitan of all India) എന്നായിരുന്നു. അർക്കദിയാക്കോൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് "ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍റെയും അർക്കദിയാക്കോ" എന്നായിരുന്നു (Archdeacon of all India). അതായത് നസ്രാണി സഭ മുഴുവന്‍റെയും ആത്മീയവും ഭൗതീകവുമായ ശുശ്രൂഷാ നിർവ്വഹണത്തിനു പരിധിയോ, പരിമിതിയോ  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  നസ്രാണികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നസ്രാണി ചൈതന്യത്തിൽ ജീവിക്കാനും ആരാധന അനുഷ്ഠിക്കാനും അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
           എന്നാൽ കാലം മാറിയപ്പോൾ നസ്രാണി സഭ പാശ്ചത്യസഭാ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ വന്നു, റോമൻ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. നസ്രാണി സഭാ മക്കൾക്ക് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനും ആരാധനക്രമ ശുശ്രൂഷകൾക്കും അതിർ വരമ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവർ അന്നത്തെ കേരളത്തിൽ  മാത്രമായി ഒതുക്കപ്പെട്ടു. 1923-ലെ ഹയരാർക്കി പുന:സ്ഥാപനത്തിനു ശേഷവും തൽസ്ഥിതി തുടർന്നു. 1970 കൾക്ക്  ശേഷം പുണ്യപിതാവായ പ്ലാസിഡച്ചന്‍റെ നിരന്തര ശ്രമഫലമായി കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും സ്ഥിതി മെച്ചമല്ല.

           ഇന്ന് പൗരസ്ത്യ കത്തോലിക്കാ സഭകളിൽ വിശ്വസികളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും (ഒന്നാം സ്ഥാനം യുക്രേനിയൻ സഭയ്ക്കാണ്) മിഷനറി ചൈതന്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്കുണ്ട്. സഭയിൽ നിന്ന് ധാരാളം മെത്രാന്മാരും വൈദീകരും, കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാരും സഹോദരീ സഭകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലത്തീൻ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷ നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം സീറോ മലബാർ വിശ്വാസികളുടെ വലിയൊരു കുടിയേറ്റം ഭാരതത്തിന്‍റെ ഇതരഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കും ഭാരതത്തിനു പുറത്തേയ്ക്കും കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടായി നടക്കുന്നുണ്ട്. (ഉദാ: ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂർ, ഹൈദരാബാദ്, കൽക്കട്ട, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക etc...)

STATISTICS OF SYRO-MALABAR CATHOLICS OUTSIDE ANY SYRO-MALABAR DIOCESE

In India
City
Nos
Ahmedabad
15000
Ajmir
1250
Akola
600
Allahabad
1700
Ambikapur
900
Amravati
550
Ankleshwar
3500
Aurangabad
600
Bangalore
80000
Baroda 
2800
Bhilai 
1250
Bhopal
4500
Bilaspur
1400
Chennai 
59800
Daman
250
Dharmapuri 
1220
Durg
700
Durgapur
1400
Eluru
670
Goa
1625
Guntur
400
Hyderabad
20000
Indore
5400
Jabalpur
2300
Jaipur
5100
Jalgaon
450
Jamshedpur
2000
Kanker
100
Katni
250
Kazipet
500
Khargon
300
Kolkota
7500
Lucknow 
1250
Nagpur 
3400
Patna 
2200
Pondicherry
950
Raipur    
2450
Ratlam
100
Salem
1050
Silvassa 
450
Srikakulam
600
Surat
3200
Trichy
2650
Umergaon
100
Vapi
500
Vijayawada
13000
Total
245395
Outside India

Country
Nos

Australia
35018

Austria
2900

France 
3000

Germany
5280

Italy 
10000

New Zealand
850

Switzerland 
2500

UK


England
17000

Northern Ireland
1800

Scotland
2250

AFRICAN COUNTRIES


South Africa
1600

Uganda
320

Tanzania
480

Other Countries
6000

ASIA


Gulf


Saudi Arabia

190000

Bahrain
7000

Doha-Qatar  
20000

Kuwait 
40000

Oman 
41000

UAE 
110000

OTHER ASIAN COUNTRIES


Singapore
4000

Malaysia
340

Other Countries
15000

Total
522238http://www.syromalabarchurch.in/migrants.php (accessed on 03-01-2013)

                                                                                           ഇത്തരംസ്ഥലങ്ങളിൽ തങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന സഭാരീതികൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ലഭിക്കുക, എന്നത് അവരുടെ അവകാമാണ്എന്നാൽ ഇവർക്ക്  അവകാശം പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു വിലയിരുത്തുമ്പോൾ "ഇല്ലഎന്നതാണ് സത്യസന്ധമായ ഉത്തരംരണ്ടു കാരണങ്ങൾക്കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിനുപുറത്തുള്ള സീറോ മലബാർ  വിശ്വാസികൾക്ക് തങ്ങളുടെ തനതായ ആരാധനക്രമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ആദ്ധ്യാത്മികതയിൽ ജീവിക്കാൻ 
സാധിക്കാത്തത്.

കാരണം 1. കേരളത്തിന് പുറത്ത് സീറോ മലബാർ വിശ്വാസികൾ ധാരാള       മുള്ളിടത്ത് ഇടവകരൂപതാ സവിധാനങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ          ആനുവദിച്ച് തരുന്നില്ല
കാരണം 2ഇങ്ങിനെ ഇടവക,രൂപതാ സംവിധാനങ്ങൾ 
 ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ 
തങ്ങളുടെ സഭയുടെ തനതായ പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദി    ത്വപ്പെട്ടവർ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു
                  മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടു കാരണങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ കടമകൾ ചെയ്യാതിരിക്കലാണ്കടമകൾ ചെയ്യേണ്ടവർ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾഅവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്‍റെയും ഉത്തമ ഉദാഹണങ്ങളാണിവഓരോന്നും അല്പം വിശദമായി പരിശോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

 1.       ഇടവക രൂപതാ സംവിധനങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്തത് നീതി നിഷേധമാണ്....
ഇതെങ്ങിനെയാണ് നീതി നിഷേധമാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.
a.                                                      ഒന്നാമതായി ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതചട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ആരാധന നടത്താനുമുള്ള സ്വാതന്ത്യവും അവകാശവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്അതിനാൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന സീറോ മലബാർ വിശ്വാസികൾക്ക് അർഹമായ ആരാധനക്രമ സ്വാതന്ത്ര്യം ആരെങ്കിലും നിഷേധിച്ചാൽ അത് ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശം നിഷേധിക്കലാണ്സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക്  എതിർപ്പ്  ഇന്ത്യയിൽ നേരിടേണ്ടി  വരുന്നത് സഹോദരീ സഭായായ ലത്തീൻ സഭയിലെ ചില അധികാരികളിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വേദനയുളവാക്കുന്ന ഒന്നാണ്യഥാർത്ഥത്തിൽ ലത്തീൻ സഭ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ഇന്ത്യയിൽ കത്തോലിക്കരും കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവരാണ് ഇന്നത്തെ സീറോ മലബാറുകാരെന്നും അറിഞ്ഞിട്ടും എന്തേ
 ഇങ്ങിനെ പെരുമാറുന്നു?.

 b.                       രണ്ടാമതായികത്തോലിക്കാ സഭയുടെ കാനൻ നിയമ സംഹിതകൾഒരോ വ്യക്തിസഭയിലെ അംഗങ്ങളും തങ്ങളുടെ തനയതായ ആരാധനക്രമനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ലോകത്തിലെവിടെ ആയിരുന്നാലും സ്വന്തം റീത്തിൽ ആരാധനക്രമാനുഷ്ടാനങ്ങൾ നടത്തുകയെന്നത് അവരുടെ അവകാശമാണെന്നുംഅതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സഭാധികാരികളുടെ കടമയാണെന്നും ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു
ഉദാഹരണത്തിന്
പൗരസ്ത്യ കാനൻ നിയമ സംഹിത:
നമ്പർ 17. “The Christian Faithful have the right to worship God according to the prescriptions of their own Church Sui Iuris, and to follow their own form of spiritual life accord with the teaching of the church” (CCEO 1990)
പശ്ചാത്യ കാനൻ നിയമ സംഹിത:
നമ്പർ 214. “The Christian faithful have the right to worship God according to the prescripts of their own rite approved by the legitimate pastors of the Church and to follow their own form of spiritual life so long as it is consonant with the doctrine of the church” (CIC 1983)
പൗരസ്ത്യ പാശ്ചാത്യ കാനൻ നിയമ സംഹിതകളിലെ ഒരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ചൂണ്ടികാണിച്ചു എന്നേയുള്ളു. വ്യക്തി സഭകളുടെ ആരാധന ക്രമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് കാനനുകളും  നിയമസംഹിതകളിൽ ഉണ്ട്കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ  Official written laws ആണ് പൗരസ്ത്യ പാശ്ചാത്യ നിയമ സംഹിതകൾ നിയമ സംഹിത പ്രകാരം ഇടവക,രൂപതാ സംവിധാനങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ട പ്രവാസി സീറോ മലബാർ വിശ്വാസികൾക്ക് അത് നിഷേധിക്കലല്ലേ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്അതായത് നഗ്നമായ നിയമ ലംഘനംനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനും പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും ചുമതലപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ കടമ നിർവ്വഹിക്കാതെ വരുമ്പോഴുള്ള നീതി നിഷേധമാണ് ഇവിടെ നടക്കുക
c.      മൂന്നാമതായി രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്‍റെ പ്രമാണരേഖകളും ഒരോ വ്യക്തി സഭയ്ക്കുമുള്ള ആരാധനക്രമാനുഷ്ഠാന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്ഉദാ: പൗരസ്ത്യ കത്തോലിക്കാ സഭകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രി നമ്പർ 3,4: നമ്പർ 4- ലിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു: “provision must be made therefore everywhere in the world to protect and advance all these individual churches. For this purpose, each should organize its own parishes and hierarchy, where the spiritual good of the faithful requires it” (O E. 4)

മെത്രാന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറെകൂടി വ്യക്തമാണ്(Christus Dominus 23.
തന്‍റെ രൂപതാതിർത്തിയിൽ മറ്റ് വ്യക്തി സഭകളിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽഅവരുടെ ആരാധനക്രമ പാരമ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രസ്തുത മെത്രാന്‍റെ കടമയാണെന്നുംപ്രസ്തുത സഭയിൽ നിന്ന് ഒരു മെത്രാനെയോ ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർക്കായി ഒരു രൂപതയോ സ്ഥാപിക്കാൻ local hierarchy മുൻകൈ എടുക്കണം എന്നും വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
         ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്സഭാനിയമങ്ങളും കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖകളും വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അവകാശങ്ങൾ പ്രവാസി സീറോമലബാർ വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലകടമ ചെയ്യേണ്ടവർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്ഇതിന് ദയനീയമായ മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട്മാർത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ പിൻഗാമിയും ഇന്ത്യയുടെ പാത്രിയാർക്കീസും എർണാകുളം അങ്കമാലി മെത്രാപ്പോലിത്തായുമായ സീറോ-മലബാർ സഭാ തലവൻ മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വത്തിക്കാനിലെ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങുന്നു.

 ഞങ്ങളെ രൂപത സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന്പേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ലത്തീൻ ഹയരാർക്കിയുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുഒരു സീറോ മലബാർ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനയുളവാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണിത്കാരണം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ചർച്ചയും യാചനയുമാണിത്സംഭവിക്കുന്നത് അനീതിയാണെന്ന് ബോധ്യമായിട്ടുംഅത് തിരുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരായവർ അതിന് മുതിരുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും എന്തിനാണിങ്ങനെ പ്രഹസന ചർച്ചകൾഫലം കാണാത്ത ചർച്ചകൾ മതിഇനി പ്രവൃത്തിയാണാവശ്യംഇത്തരം പ്രഹസന ചർച്ചകൾ തുടരുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു തലമുറയാണ്കാരണം ഇന്ന് കിട്ടേണ്ട നീതി നാളെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോഅത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണെന്ന് മാത്രം.
                                 എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം അനീതികൾ സഭയിൽ തുടരുന്നത്എന്തുകൊണ്ടാണ് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ട വത്തിക്കാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയും ചടുല നീക്കങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്കടമ നിർവ്വഹണത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലഇതിന് പ്രതിവിദി ഒന്നേ ഉള്ളുസീറോ മലബാർ സഭ തങ്ങളുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിയണംഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം"ദൈവവിളിദാനം ചെയ്യുന്ന വെറുമൊരു "ഫാക്ടറിആയി സീറോ  മലബാർ സഭയെ ആരും കണക്കാക്കാൻ ഇനി അനിവദിക്കരുത്അതിന് വേണ്ടത് ഉറച്ച കാൽ വെയ്പ്പാണ്നമ്മുക്ക് വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്  ഇടവകയുംരൂപതയും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് ബോധ്യം ആദ്യം സീറോ  മലബാർ സൂനഹദോസ് പിതാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകണംഅത് വത്തിക്കാനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണംസീറോ മലബാർ പിതാക്കന്മാർ റോമിലെത്തുന്നത് പൈസയ്ക്കുംപ്രൊജക്റ്റിനും അല്ല അർഹതപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങാനാണെന്ന് വത്തിക്കാന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ കടമകൾ ചെയ്യപ്പെടും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും

 2. സഭയുടെ തനതായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ
തയ്യാറാകാത്തത് നീതി നിഷേധമാണ്....
               കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സീറോ മലബാർ വിശ്വാസികൾക്ക് തങ്ങളുടെ തനതായ ആരാധനക്രമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉള്ള അദ്ധ്യാത്മികതയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്‍റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണവും അതിന്‍റെ വിശദീകരണവുമാണ് നാം മുകളിൽ കണ്ടത്ഇതിന് മറ്റോരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് 
സീറോ മലബാർ സഭാ തലവന്മാർ കാലാകലങ്ങളായി ചോദിച്ച് വാങ്ങിയ പ്രവാസി രൂപതകളിലും ഇടവകളിലും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരിയുള്ള കടമ മറക്കലും നീതി നിഷേധിക്കലും നടക്കുന്നുണ്ട്. 
            സീറോ മലബാർ സഭ തന്‍റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇടവകളും രൂപതകളും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ചോദിക്കുന്നത് സഭയുടെ തനതായ ആദ്ധ്യാത്മികത പിൻ തുടരാനാണ്. മറ്റ് സഭകളെ അനുകരിക്കാനല്ല. പക്ഷേ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ പറയട്ടെ പല പ്രവാസി സീറോ മലബാർ രൂപതകളിലും ഇടവകകളിലും ആരാധനക്രമ തനിമ സംരക്ഷണത്തിൽ വളരെ നിരുത്തരവാദിത്വപരമായ പ്രവണതയാണ് കാണുന്നത്. പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിലും പലയിടത്തും നടക്കുന്ന ആരാധനക്രമ അപജയങ്ങൾക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകാനാവും. ഇവയാകട്ടെ കടമകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതുമാണ്.
a.       മലയാളം കുർബാനമലയാളം പള്ളിമലയാളം ഇടവക. സീറോ മലബാർ സഭയെക്കുറീച്ച് ചില പ്രവാസി "കേൾവി" കളാണിവ. ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സീറോ മലബാർ സഭ ഒരു ഭാഷാ ഗ്രൂപ്പോഒരു ethnic ഗ്രൂപ്പോ അല്ല എന്നതാണ്. 
മലയാളം എന്നത്  സഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയും ആരാധനക്രമ പരികർമ്മങ്ങൾക്കുപയോഗിക്കുന്ന പല ഭാഷകളിൽ ഒന്നു മാത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ട്  സഭ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള വെറും "മലയാള സഭ" അല്ല. "മലയാളം കുർബാന" അല്ല പിന്നെയോ "സീറോ മലബാർ കുർബാനയാണ്". "മലയാളം പള്ളിയല്ല" പിന്നെയോ "സീറോ മലബാർ പള്ളിയാണ്". "മലയാളം ഇടവകയല്ല" പിന്നെയോ "സീറോ മലബാർ ഇടവകയാണ്"
b.      സൂനഹദോസ് തീരുമാന പ്രകാരമുള്ള കുർബാനയർപ്പണം. 1999-ലെ സൂനഹദോസ് തീരുമാനപ്രകാരമുള്ള കുർബാനയർപ്പണത്തിൽ നിന്നുള്ള "വിടുതൽ" കേരളത്തിലെ ചില രൂപതകൾക്ക് മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് പ്രവാസി രൂപതകളിലും ഇടവകകളിലും കുർബാനയർപ്പണം സൂനഹദോസ് തീരുമാന പ്രകാരം ആയിരിക്കണം. ഇത് പലയിടത്തും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. മനസ്സും ബോധ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സാധിക്കവുന്നതേ ഉള്ളൂ.
c.       തക്സാ വെറും “സ്റ്റെപ്പിനി. പലയിടത്തും തക്സാ വെറും “സ്റ്റെപ്പിനി ആണ് കുർബാനയിൽ തക്സായിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾപാട്ടുകൾ മുതലായവ. കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നവർ കാര്യസ്ഥന്മാർ ആണ്ഉടയോന്മാരല്ല. കാര്യസ്ഥൻ എന്ന കടമ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അവകാശ ലംഘനമാണ് ഉണ്ടാകുക. 
d.      കുർബാനയ്ക്കിടയിൽ ആരതിയും നൃത്തവും ചില പ്രവാസി സീറോ മലബാർ കുർബാനകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. സാംസ്കാരികാനുരൂപണത്തിന്‍റെ പേരിൽ കുർബാനയിൽ എന്തു തോന്ന്യാസവും കാണിക്കാം എന്ന അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ പോയാൽ കുർബാനയ്ക്കിടക്ക് കളരിപ്പയറ്റുംകഥകളിയുംതിരുവാതിരയും ചിലർ നടത്തിയാൽ അതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.
e.      സീറോ മലബാർ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിമുഖത. സീറോ മലബാർ ആരാധനക്രമം പരികർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്  സഭയുടെ തിരു വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പക്ഷെ പ്രസ്തുത കടമ നിർവ്വഹിക്കാൻ പലരും വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 
f.        പ്രവാസി സീറോ മലബാർ പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പലപ്പോഴും സഭാ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഘടന കാണുന്നില്ല . പലയിടത്തും മറ്റു സഭകളെ അനാവശ്യമായി അനുകരിക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. മാർത്തോമ്മാ സ്ലീവയും ബേമ്മായും വളരെ പെട്ടന്ന് “അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു “വിദ്യ ഒരു പ്രവാസി രൂപതയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് കേട്ടു. അവിടെ മാർത്തോമ്മാ സ്ലീവയുംബേമ്മയും മദ്ബഹാ വിരിയുമൊക്കെ ചുമ്മാ “അപ്രത്യക്ഷ്മാകുന്നത്രെ!!!!!.                 പ്രവാസി സീറോ മലബാർ കൂട്ടായ്മകളിൽ കടമ മറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ചില നീതി നിഷേധങ്ങൾ മാത്രമാണിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.എങ്കിലും തനിമയും പാരമ്പര്യവും  കാത്തുപരിപാലിക്കുന്ന പ്രവാസി സീറോ മലബാർ കൂട്ടായ്മകലും ഉണ്ട് എന്നത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്.

എന്താണ് പ്രതിവിദി?

               രണ്ടു തരത്തിലുള്ള നീതി നിഷേധങ്ങളാണ് നാമിവിടെ കണ്ടത്. രണ്ടും കടമ മറക്കലിന്‍റെ ഫലമായുള്ളതാണ്. ഇടവകയും രൂപതയും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദിക്കുക എന്ന കടമ ചിലർ മറക്കുന്നു. അനുവദിച്ച് കിട്ടുന്നിടത്ത് തനിമയനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന കടമ ചിലർ മറക്കുന്നു. രണ്ടിന്‍റെയും പരിണിതഫലം ഒന്നുതന്നെ അവകാശ ലംഘനം അഥവാ നീതി നിഷേധം. രണ്ടിന്‍റെയും ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതും ഒരു കൂട്ടർ തന്നെ പ്രവാസി സീറോ മലബാർ വിശ്വാസികൾ.
പ്രതിവിദി ഒന്നേയുള്ളൂ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ കടമ നിർവ്വഹിക്കുക. പ്രവാസി സീറോ മലബാറുകാർക്ക് ഇടവക രൂപതാ സംവിധാനങ്ങൾ അനുവദിക്കുക എന്ന കടമ വത്തിക്കാൻ ഉടൻ നിർവ്വഹിക്കുക. അതിന് തടസ്സം നിൽക്കാതിരിക്കുക  എന്ന കടമ  local Latin hierarchy സ്വീകരിക്കുക.  ഒരു ബോധ്യത്തിലേയ്ക്ക് വത്തിക്കനെ നയിക്കുക എന്ന കടമ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ സീറോ മലബാർ സൂനഹദോസ് പിതാക്കന്മാർ നിർവ്വഹിക്കുക. അനുവദിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇടവകളിലും രൂപതകളിലും സഭാ തനിമ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്ധ്യാത്മികതയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന കടമ പ്രവാസി മെത്രാന്മാരും വൈദീകരും കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാരും ചെയ്യുക.അവസാനമായി വിദേശത്ത് പഠിക്കുകയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സീറോ മലബാർ വൈദീകർശെമ്മാശ്ശന്മാർ
കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാർ എന്നിവർ മാതൃസഭയോട് കൂടുതൽ തുറവി കാണിക്കുക. തങ്ങളെ വിദേശത്ത് പഠിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും അയച്ചത് സീറോ മലബാർ സഭയാണ് എന്ന ബോധ്യം വളർത്തുക.തങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികത സീറോ മലബാർ സഭയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയതു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. തങ്ങൾ പടിക്കുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്നതും   സഭയുടെ പേരിലാണെന്നും,സഭയുടെ തനിമ സംരക്ഷിക്കാൻ താൻ കടപ്പെട്ടവനാണെന്നും ഓരോരുത്തരും കരുതുക. അങ്ങനെ പുറത്ത് പഠിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വൈദീകരും ശെമ്മാശ്ശന്മാരും കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാരും തങ്ങളുടെ മാതൃസഭയോട് തങ്ങൾക്കൊരു കടമയുണ്ടെന്നും  കടമ ചെയ്യുമ്പോൾസഭയുടെ അവകാശവും നീതിയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ബോധ്യം വളർത്തിയെടുക്കുക.

ഈശോയിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം
ചവറപ്പുഴ ജയിംസച്ചൻ